Kemijo se je marsikateremu učencu doma težko učiti. Čeprav ni nujno, da je snov zahtevna, pa je veliko lažje kemijsko snov usvojiti, ko delamo eksperimete in spremljamo učiteljico ali učitelja v razredu. Vprašanje, ki smo ga prejeli od naših mladih poslušalcev, se nanaša na alkohole. O njih se učijo v 9. razredu.

Učna snov 9. razreda so pri kemiji alkoholi

Kemijo se je marsikateremu učencu doma težko učiti. Čeprav ni nujno, da je snov zahtevna, pa je veliko lažje kemijsko snov usvojiti, ko delamo eksperimete ali spremljamo razlago učiteljice ali učitelja v razredu. Vprašanje, ki smo ga prejeli od naše poslušalke Nike iz Novega mesta, ki obiskuje 9. razred, se nanaša na alkohole. Kako jih prepoznamo, v katere skupine jih razvrščamo in kako reagirajo z drugimi elementi?

Danes so alhokoli še posebej aktualni, saj jih vsebujejo razkužila, s katerimi skrbimo za higieno. Pri razlagi nam je pomagala mag. Nina Ličen Goričan, iz OŠ in vrtca Sveta Trojica.

“Alkoholi so organske kisikove spojine. To so spojine, ki so sestavljene iz elementov ogljika, vodika in kisika.”

Poznamo jih več, označuje pa jih kemijska skupina OH, pri poimenovanju pa vključujejo končnico OL. Najbolj znan alkohol je etanol, ki se v različnih koncentracijah nahaja v vseh alkoholnih pijačah, njegova formula je C2H5OH. Uvrščamo ga med primarne alkohole – med alkohole, kjer je na ogljikovem atomu z vezano OH skupino dodan en dodaten ogljikov atom. Poznamo še sekundarne (z dvema dodatnima ogljikovima atomoma) in terciarne alkohole (s tremi dodatnimi ogljikovimi atomi).

Pri alkoholih moramo vedeti tudi, kako reagirajo. So vnetljivi, s kovinami tvorijo soli, lahko jim odzvamemo vodo, lahko pa tudi oksidirajo. Več v oddaji.

 

 

Špela Šebenik