Proizvodnja biogoriva je v Evropi in ZDA vse od preloma tisočletja doživela veliko povečanje, saj je bila podprta s strani politike zaradi zmanjšanja odvisnosti od fosilnih goriv. Prva biogoriva so se izkazala za tekmece pri pridelavi hrane, druga pa za uničevalce biotske raznolikosti, predvsem ko gre za plantaže oljnih palm. Na papirju se zdi, da so biogoriva idealna zamenjava za fosilna goriva. Zakaj torej dvom v njihovo uporabnost?

Bojan Leskovec