Blago in storitve bi bilo treba že pred petimi leti ustrezno zakonsko prilagoditi invalidom, do konca tega leta bodo morali biti zanje dostopni vsi avtobusni prevozi, do 2025 pa tudi prevozi v železniškem prometu in vsi objekti v javni rabi, tudi že zgrajeni. V oddaji z voditeljico Petro Medved opozarjamo na težave, s katerimi se senzorno in gibalno ovirani spopadajo pri dostopnosti prostora in prometa ter ocenjujemo, kaj je že narejenega na tem področju in kaj je treba še urediti.

Gostje:
- krajinska arhitektka iz Zavoda Dostop doktorica Andreja Zapušek Černe,
- predsednik Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije Borut Sever,
- predsednik Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica Igor Miljavec,
- mag. Roman Rener iz Geodetskega inštituta Slovenije in
- arhitekt Marko Tul iz Zveze paraplegikov Slovenije.

V Sloveniji živi okoli 170.000 invalidov, kljub velikim potrebam pa zagotavljanje dostopnosti v slovenskem okolju ni samoumevno

Blago in storitve bi bilo treba že pred petimi leti ustrezno zakonsko prilagoditi invalidom, do konca tega leta bodo morali biti zanje dostopni vsi avtobusni prevozi, do 2025 pa tudi prevozi v železniškem prometu ter vsi objekti v javni rabi, tudi že zgrajeni. V oddaji z voditeljico Petro Medved opozarjamo na težave, s katerimi se senzorno in gibalno ovirani spopadajo pri dostopnosti prostora in prometa, ter ocenjujemo, kaj je že narejeno na tem področju in kaj je treba še urediti.

Gostje:
– krajinska arhitektka iz Zavoda Dostop doktorica Andreja Zapušek Černe,
– predsednik Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije Borut Sever,
– predsednik Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica Igor Miljavec,
– mag. Roman Rener iz Geodetskega inštituta Slovenije in
– arhitekt Marko Tul iz Zveze paraplegikov Slovenije.

Izjava: predsednik Sveta za odpravljanje arhitekturnih in komunikacijskih ovir Mestne občine Ljubljana Sašo Rink.

Petra Medved