V Slovenijo se zaradi delovnih dovoljenj priseljuje vse več tujcev. Z vprašanjem priseljevanja, povezanim tudi z dovoljenji za stalno in začasno prebivanje tujcev in njihovih družin, se vsak dan spopadajo upravne enote, ki opozarjajo na vse večjo težavo fiktivnih bivališč. V naši državi je kar 312 naslovov, na katerih je formalno prijavljenih 12 tisoč 845 ljudi. Upravne enote in občine, ki se zato srečujejo tudi z zlorabami socialnih pravic, neplačevanjem davkov in izkoriščanjem delovne sile, državo pozivajo k nujnim sistemskim rešitvam. O tem voditeljica Aljana Jocif in gostje.

V nekaterih stanovanjih je prijavljenih tudi po 150 ljudi ali več. Kako preprečiti zlorabe sistema in izkoriščanje ljudi?

V Slovenijo se zaradi delovnih dovoljenj priseljuje vse več tujcev. S problematiko priseljevanja, povezano tudi z dovoljenji za stalno in začasno prebivanje tujcev in njihovih družin, se dnevno spopadajo upravne enote, ki opozarjajo na vse večjo težavo fiktivnih bivališč. V naši državi je kar 312 naslovov, na katerih je formalno prijavljenih 12 tisoč 845 ljudi. Upravne enote in občine, ki se posledično srečujejo tudi z zlorabami socialnih pravic, neplačevanjem davkov in izkoriščanjem delovne sile, zato državo pozivajo k nujnim sistemskim rešitvam.

O vsem tem voditeljica Aljana Jocif in gosta:

- Matjaž Rakovec, župan MO Kranj,
- Srečko Đurov, načelnik UE Maribor.

Aljana Jocif