Zgodnja leta otroštva so zaznamovana z različnimi prehodi in eden ključnih je gotovo prvi vstop v šolo. Zakaj je pozitivna izkušnja s prehodom iz vrtca v šolo in samim začetkom šolanja tako pomembna? S čim vse je smiselno, da seznanimo svojega otroka pred prestopom čez šolski prag in katere so teme, s katerimi bi ga lahko po nepotrebnem obremenjevali? Gostja: Marina Vidmar, svetovalna delavka – psihologinja na Osnovni šoli Majde Vrhovnik.

Prof. dr. Marko Snoj z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU o razvoju jezika

Kako se piše prav – skupaj ali narazen, z veliko ali malo začetnico? To so pogoste dileme, s katerimi se srečujemo, ko pišemo v slovenskem jeziku. Prof. dr. Marko Snoj z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU pravi, da se jezikoslovci ne sprašujejo zgolj »kaj je prav«, temveč tudi »kaj je res« in zakaj je tako. Recimo, zakaj je pridevnik, ki izhaja iz Šiške »šišenski« in ne »šiškarski«, ali pa zakaj gremo na Vrhniko ter v Maribor in ne obratno. Razvoj jezika nas bo zanimal. Pišite nam ali nas pokličite po 8h!

Darja Pograjc