Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja – Cmepius je letos z nagrado jabolka kakovosti prvič nagradil institucije, ki sodelujejo v programu Erasmus+. Ti projekti pomagajo slovenskim izobraževalnim institucijam, da se v skladu z nacionalnimi smernicami in smernicami EU razvijajo v učeče se skupnosti, zmožne odzivanja na spreminjajoči se svet, in učencem nudijo podporo pri razvijanju kompetenc in naravnanosti, ki jih bodo potrebovali za uspešno življenje in delo v sodobni družbi. Več Tadeja Bizilj.

CMEPIUS tudi letos s priznanji nagradil izbrane projekte

Danes služi jabolko kot simbol napredka in svobodne volje, mednarodno sodelovanje pa različne generacije žene v odkrivanje neznanega, osebnostno rast in k dobrobiti družbe. Vsaka mobilnost in sodelovanje v mednarodnem okolju pomenita odkrivanje novih znanj, kulture, jezika, novega sveta in znanja. Zato so na Centru Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja – CMEPIUS  tudi letos s priznanji jabolka kakovosti nagradili izbrane projekte. Ti pomagajo slovenskim izobraževalnim institucijam, da se v skladu z nacionalnimi smernicami in smernicami EU razvijajo v učeče se skupnosti, zmožne odzivanja na spreminjajoči se svet, in učencem nudijo podporo pri razvijanju kompetenc in naravnanosti, ki jih bodo potrebovali za uspešno življenje in delo v sodobni družbi.

Tadeja Bizilj