Mednarodne konvencije določajo, da mora vsaka jedrska država skrbeti tudi za raziskave in izobraževanja na tem področju. Slovenija je jedrska država, torej mora imeti strokovnjake, ki te zadeve razumejo, raziskujejo in so pri tem finančno neodvisni od proizvajalcev energije. Na ta način deluje tudi Reaktorski infrastrukturni center – ali RIC na kratko – ki ga je obiskala Darja Pograjc. Nastala je radijska reportaža.

Reportaža iz Reaktorskega infrastrukturnega centra (RIC) v Podgorici na obrobju Ljubljane

Reaktor TRIGA je manjši in enostavnejši kot reaktor v Nuklearni elektrarni Krško (NEK), osnovni fizikalni principi pa so enaki, zato se tu šolajo in usposabljajo bodoči operaterji NEK-a. Izr. prof. dr. Luka Snoj, vodja Odseka za reaktorsko fiziko z inštituta Jožefa Stefana in vodja reaktorja Triga:

“Dejansko so bili vsi največji jedrski eksperti v državi skozi svojo kariero povezani z našim reaktorjem. Tukaj se usposabljajo vsi bodoči operaterji jedrske elektrarne Krško, imamo tudi izobraževanja za študente iz Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Organiziramo pa tudi veliko mednarodnih tečajev, od Mednarodne agencije za atomsko energijo, prejšnji teden smo imeli tukaj študente iz Univerze v Uppsali, lani smo imeli študente iz MIT-a iz Združenih držav Amerike, tako da smo kar zelo močno mednarodno vpeti.

O ravneh sevanja, ki jih prejme delavec na raziskovalnema reaktorju, univ. dipl. fizik in operater reaktorja TRIGA Anže Jazbec:

“Če so najvišje doze nad bazenom, pa tukaj, kjer stojiva midva, na robu bazena, so med polnim obratovanjem doze primerljive tistim, ki so jim potniki izpostavljeni na letalih. Povprečna doza operaterjev v enem letu je mogoče primerljiva tistemu, kar povprečen Slovenec dobi v enem mesecu iz naravnega ozadja. Se pravi, da se mi sevalno staramo 13 mesecev na leto.”

Darja Pograjc