Tretja oddaja 2. kroga Gymnasiuma.eu: o vrednotah Evropske unije in nagradah, ki te vrednote spodbujajo, z dijakinjami z Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer in dijaki Gimnazije Novo mesto.

V Evropski uniji že več kot petdeset let vladajo mir, stabilnost in blaginja, dvignil se je življenjski standard in uvedena je bila skupna evropska valuta evro. Evropska unija je leta 2012 prejela Nobelovo nagrado za svoja prizadevanja za mir, spravo, demokracijo in človekove pravice v Evropi. 

Eden glavnih ciljev EU je uveljavljanje človekovih pravic, in sicer v državah članicah in drugod po svetu. Človekovo dostojanstvo, svoboda, demokracija, enakost, pravna država in spoštovanje človekovih pravic so temeljne vrednote EU. Od začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe leta 2009 so te vrednote zapisane v enotnem dokumentu: Listini Evropske unije o temeljnih pravicah. Listina je pravno zavezujoča za institucije EU in njene države članice, kadar uporabljajo zakonodajo EU.

Za promocijo in delo na področju varovanja človekovih pravih in človečnosti naša skupna povezava vsako leto podeljuje tudi več nagrad, ki so simbolne narave in prejemniku prinašajo veliko čast, spodbujajo evropske vrednote in nagrajujejo prizadevanja za združevanje in tesnejše povezovanje Evrope: nagrada Saharova, nagrada Karla Velikega in državljan Evrope. A svet se je znašel v časih, ki prinašajo vedno več izzivov, vedno bolj v ospredje prihajajo nacionalne in ne povezovalne politike, tako da je smisel obstoja tovrstnih nagrad simbolično danes bolj pomemben kot kadarkoli doslej.

V tretji oddaji drugega kroga projekta Gymnasium.eu smo z dijaki Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer in dijaki Gimnazije Novo mesto pod drobnogled vzeli stanje duha, ki se je začelo pojavljati v Evropski uniji, in se vprašali, ali so danes še vedno pomembne vrednote, na podlagi katerih so se evropske države združile v unijo. Iskali smo izzive, ki Evropo čakajo na področju vrednot, in možnosti za sožitje med vsemi narodi. Govorili smo o sovražnem govoru v Evrospkem parlamentu, o enakosti med spoloma, o kršitvi človekovih pravic pri vprašanju beguncev.  V pogovoru sta iz Evropskega parlamenta sodelovala tudi slovenska evropska poslanca Patricija Šulin in Lojze Peterle.

Aleš Ogrin, Špela Šebenik