Vrstno in genetsko pester gozd se bo prilagodil podnebnim spremembam, a ta enačba ne vključuje nujno tudi preživetje človeka.

Podnebne spremembe, vključno z ekstremnimi vremenskimi pojavi, že vplivajo na celotno družbo, pa tudi na rast in stabilnost gozdov v Evropi in po svetu. Blaženje in prilagajanje sta besedi, ki ju bomo večkrat slišali v današnji epizodi » Koliko stopinj še?«. Gre za dve strani istega kovanca, na eni gozd kot ponor ogljika, na drugi ukrepi za zmanjševanje ranljivosti gozdov. Zastavljamo si torej dve na videz diametralno nasprotni, a hkrati povezani, vprašanji: Kako so zaradi podnebnih sprememb ogroženi gozdovi in kakšna je vloga gozdov pri blaženju in obvladovanju podnebnih sprememb?

Bojan Leskovec