Naše poti – Amare droma je prvo nacionalno stičišče vseh Romov, ki živijo v Sloveniji. V enourni oddaji govorimo in plešemo po romsko, spoznavamo romsko kulturno in politično življenje ter stališča do aktualnega dogajanja, predstavljamo uspešne posameznike, pogosto pa se tudi odpravimo po Evropi in svetu ter tako povezujemo ljudi in dogodke z romskimi koreninami. Vsak ponedeljek ob 21.05 na Prvem.

Še vedno zelo prisotni stereotipi in predsodki do Romov močno vplivalo na (ne)zaposlovanje pripadnikov romske skupnosti.

Zaposlovanje Romov v Sloveniji je še vedno ena ključnih rešitev za krepitev medkulturnega dialoga z večinskim prebivalstvom. Vednar še vedno na obeh straneh ostajajo predsodki in stereotipi, ko govorimo o zaposlovanju pripadnikov romske skupnosti. Predstavili bomo tudi Diasporo Kosovskih Romov. Romi na Kosovu so del širše muslimanske romske skupnosti, največje manjšinske skupine v Evropi. Kosovski Romi (Aškalije in Egipčani) v večini primerov govorijo balkanski romski jezik, pa tudi jezike, ki jih obkrožajo, kot sta srbščina in albanščina. Številni Romi, so se zaradi različnih vzrokov, vojn ali migracij preselili v različne evropske države. Pred nekaj leti so se ti povezali in ustanovili Diasporo Kosovskih Romov. Čas bo tudi za rubriko romskega jezika, tokrat se pogovarjamo z romsko pomočnico na OŠ Maksa Durjave v Mariboru, Šukrano Hašimi.

Sandi Horvat