Sile so v 8. razredu najbolj obsežno in morda najbolj zahtevno poglavje celotnega učbenika za fiziko, za razlago smo prosili učitelja fizike Jako Liparja z OŠ Vižmarje - Brod.

"Sile so v 8. razredu najbolj obsežno in morda najbolj zahtevno poglavje celotnega učbenika za fiziko"

Lucija iz Škofje Loke hodi v 8. razred:

“Delo na daljavo mi gre zelo dobro. Mogoče imam malo težav edino pri fiziki, kjer res potrebuješ razlago – sploh v 8. razredu, ko jo imaš prvo leto. Nekaj težav mi delajo sile in to, kako prepoznati, ali je telo prožno ali ne.”

Za razlago smo prosili Jako Liparja, učitelja fzike na OŠ Vižmarje – Brod, ki nam je razložil, da so sile “najbolj obsežno in morda najbolj zahtevno poglavje celotnega učbenika za fiziko v 8. razredu.”

Sile so fizikalna količina z oznako F in mersko enoto newton (N), mladi pa spoznajo tudi to, kako delujejo iz telesa na telo oziroma med seboj, prvi in tretji Newtonow zakon, Hookov zakon, ki sile povezuje z raztezkom, lotijo se sile trenja in upora, ki obe zavirata gibanje, nato pa sile tudi rišejo kot vektorje. Vse zakonitosti in formule se je lažje naučiti, če jih razložimo s primeri iz vsakdanjega življenja, pove učitelj fizike.

“Tretji Newtonov zakon je, če povem na kratko, akcija – reakcija. Če neko telo deluje na drugo telo z neko silo, prav tako tudi drugo telo na prvo deluje z enako silo. Sam predstavim to tako, da pokličem učenca pred tablo in si dava petko. Oziroma narediva tako: moja roka je iztegnjena, učenec pa s svojo roko povzroči silo, ko udari mojo. Roka pa peče oba.”

Več pa v oddaji!

Špela Šebenik