Izsledke raziskave so na začetku maja objavili v najbolj cenjeni medicinski reviji na svetu: The New England Journal of Medicine.

Slovenska medicina je na nekaterih področjih v svetovnem vrhu; dobro novico nam je tokrat sporočila dr. Simona Borštnar. V najbolj cenjeni medicinski reviji na svetu – The New England Journal of Medicine – so namreč objavili rezultate prelomne mednarodne študije POSITIVE, pri kateri je sodelovala tudi slovenska strokovnjakinja. Raziskovalci so dokazali, da lahko ženske po zdravljenju raka dojk varno zanosijo, varna pa je tudi nosečnost sama. Rakava bolezen se zaradi nosečnosti ni ponovila. Dr. Simona Borštnar, ki na Onkološkem inštitutu v Ljubljani zdravi bolnice z rakom dojk, je ob tem dodala še najbolj razveseljiv podatek: ženskam, ki so v Sloveniji sodelovale pri raziskavi POSITIVE, se je v času trajanja študije skupaj rodilo devet zdravih otrok.


(Študija POSITIVE je pokazala, da začasna prekinitev hormonskega zdravljenja zaradi zanositve in nosečnosti pri bolnicah s hormonsko odvisnim rakom dojk ne poveča tveganja za ponovitev rakavega obolenja. V raziskavo je bilo vključenih 518 žensk z rakom dojk stadijev I in II. Stare so bile največ dvainštirideset let, za njimi pa je bilo od predvidenih 60 mesecev vsaj 18 do 30 mesecev zdravljenja. Po dobrih treh letih spremljanja je bila pogostost ponovitve raka dojk pod predhodno določenim varnostnim pragom. To potrjuje kratkoročno varnost prekinitve hormonske terapije.)

Iztok Konc